ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ
7 ώρες: € 270
4 ώρες: € 140
€35 κάθε επιπλέον ώρα